خوش آمدید

بطور  طبیعی هرچه درختان قطورتر و بلندتر می شوند لا یه های جدیدتری در زیر پوست آنها به وجود می آید. رنگ لا یه ای که در زمستان به وجود می آید با لا یه ای که در تابستان به وجود می آید متفاوت است. این اختلا ف رنگ لا یه ها به ما کمک می کند تا  با مشاهده مقطع درخت به راحتی سن درخت را تعیین کنیم شاید می پرسید چطور؟ خوب... وقتی درختی را می بریم در سطح بریدگی دوایری می بینیم که در داخل همدیگر قرار دارند. اگر درختی بیست حلقه در مقطع خود داشته باشد، می توانیم بگوییم که تقریبا بیست ساله است و درختی که ۶۰ حلقه دارد تقریبا شصت ساله است. البته در موقع شمارش باید فقط یا حلقه های روشن شمرده شوند یا فقط حلقه های تیره رنگ  و اگر کل حلقه ها شمرده شوند باید تعداد حلقه ها تقسیم بر ۲ شود.

آیا بدون بریدن درخت میتوانیم حلقه ها را بشماریم  و آیا حاضریم برای تعیین سن، درختی را ببریم  ؟ ... هرگز .. پس چه باید کرد؟ 

 اگر بخواهیم سن درختی را بدون بریدن آن تعیین کنیم ،  می توانیم از  مجموعه فاکتورهایی مثل  استفاده از اطلاعات محلی مطلعین و تجربه کارشناسی  و  اطلاعات فنی  خود از درخت  و درختکاری  استفاده کنیم.  با توجه به قطر و بلندی  و  وضعیت رشد  و  حجم  تاج   و  میزان شاخه های جانبی درخت  و میزان میوه دهی و....به طور تقریبی سن آن را حدس میزنیم . هرچه قطر درخت بیشتر و طولش بلندتر باشد سن آن بیشتر است. البته این امر در همه مکانها  صادق نیست زیرا دو  درخت  همنوع  و  همسن   در   دو  مکان متفاوت   از نظر  شرائط  اقلیمی   و   آبی   و  خاکی   میتوانند  قطر  و  بلندی و تاج   متفاوت   داشته   باشند. می بینید که با این احوال تعیین  سن درخت بر پایه تخمین خواهد بود.

توجه به مفاد و محتوای مدارک سنتی و مبایعه نامه ها و بنچاق های قدیمی که در دست افراد در بعضی مناطق هست میتواند کارشناس را به تاریخچه غرس درخت یا پیشینه احداث یک باغ رهنمون شود که این اطلاعات در ترکیب با تجربه و علم کارشناس میتواند راهگشا باشد.

یکی از روشهائی که چندان در ایران مرسوم نیست ولی به نظر روش مناسبی می باشد این است که ابتدا سوراخي به قطر يک ميخ معمولي در تنه ايجاد مي کنند که تا وسط درخت ادامه دارد سپس مايعي شفاف  با ترکیب شیمیائی خاص  درون آن تزريق مي کنند که اين مايع بعد از مدتي خشک و سفت شده و آن را از درخت بيرون ميکشند لايه هاي روشن و تيره  درخت بر روي آن اثر خود را گذاشته  که با شمارش آنها را ميشمارند  سن درخت اندازه گيري مي شود.

در مورد درختان نواحی استوائی و گرمسیری که دو فصل سرد و گرم متمایز ندارند و  در برش  تنه درخت حلقه ای مشاهده نمی شود چه باید کرد؟ در این خصوص با اندازه گيري محيط بدنه درخت، دور بدنه را محاسبه و شعاع آن را بدست مي آورند و با توجه به ثابت بودن رشد ساليانه حدود سن درخت را حدث مي زنند.

 يكي دیگر از روشها روشي به نام سونداژ مي باشد كه دراين روش حفره اي در تنه درختان ايجاد شده ويك قطعه از آن را برداشته وحلقه هاي آنرا مي شماريم . این روش در درختان مسن کاربرد دارد چون عملیات سونداژ صدمه کمتری به درخت می زند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:44  توسط   |